PRIPREMAM...
Kolačići nam pomažu u pružanju boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem naše web stranice pristajete na upotrebu kolačića.
Podatci o ribljem fondu
Lat.naziv Porodica Stanište Dužina Težina Vrsta Endem Izlov
Potočna pastrva Salmo trutta m. fario Linnaeus, 1758. SALMONIDAE Krka, Zrmanja, Butižnica, Kosovčica, Orašnica, Marčinkovac, Radljevac, Golubićko jezero /// /// Autohtona DA KONTROLIRAN Detaljnije
Kalifornijska pastrva Oncorhynchus mykiss SALMONIDAE Krka, Golubićko jezero 60 cm 2.5 kg Alohtona NE KONTROLIRAN Detaljnije
Šaran Cyprinus carpio CYPRINIDAE Krka, Šarena jezera, Burumska jezera /// /// Alohtona NE KONTROLIRAN Detaljnije
Linjak Tinca tinca CYPRINIDAE Krka, Šarena jezera, Burumska jezera /// /// Alohtona NE KONTROLIRAN Detaljnije
Amur Ctenopharyngodon idella POECILLIDAE Šarena jezera, Burumska jezera /// /// Alohtona NE KONTROLIRAN Detaljnije
Ilirski klen Squalius illyricus CYPRINIDAE Krka, Šarena jezera, Burumska jezera /// /// Alohtona DA KONTROLIRAN Detaljnije
Drlja Scardinius dergle CYPRINIDAE Krka, Šarena jezera, Burumska jezera /// /// Alohtona NE KONTROLIRAN Detaljnije
Koljuška Gasterosteus gymnurus GASTEROSTEIDAE Krka, Zrmanja /// /// Alohtona KONTROLIRAN Detaljnije
Štuka Esox lucius ESOCIDAE Krka, Šarena jezera, Burumska jezera 1.30+ m 22+ kg Alohtona/Invazivna NE DA Detaljnije
Grgeč Perca fluviatilis PERCIDAE Šarena jezera, Burumska jezera /// /// Alohtona/Invazivna NE DA Detaljnije
Gambuzija Gambusia holbrooki POECILLIDAE Šarena jezera, Burumska jezera /// /// Alohtona NE DA Detaljnije
Patuljasti som (cvergl) Ictalurus nebulosus ICTALURUS Šarena jezera, Burumska jezera 15 - 45cm 100g - 1 kg Alohtona/Invazivna NE DA Detaljnije
Sunčanica Lepomis gibbosus CENTRARCHIDAE Krka, Šarena jezera, Burumska jezera 8 - 12 cm /// Alohtona/Invazivna NE DA Detaljnije
Babuška Carassius gibelio CYPRINIDAE Šarena jezera, Burumska jezera /// /// Alohtona/Invazivna NE DA Detaljnije
Zlousta pastrva (endemska mekousna) Salmo obtusirostris krkensis SALMONIDAE Krka /// /// Autohtona DA (kritično ugrožena vrsta) ZABRANA Detaljnije
Zrmanjski (turski) klen Squalius zrmanjae CYPRINIDAE Zrmanja /// /// Autohtona DA ZABRANA Detaljnije
Mren Barbus plebejus CYPRINIDAE Zrmanja /// /// Autohtona DA ZABRANA Detaljnije
Dvoprugasti vijun Cobitis bilineata COBITIDAE Krka, Zrmanja /// /// Autohtona DA ZABRANA Detaljnije
Peš Cottus gobio (Cottus ferrugineus) COTTIDAE Zrmanja, Butižnica /// /// Autohtona DA ZABRANA Detaljnije
Dalmatinska gaovica Phoxinellus dalmaticus CYPRINIDAE Krka, Kosovčica /// /// Autohtona DA ZABRANA Detaljnije