PRIPREMAM...
Kolačići nam pomažu u pružanju boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem naše web stranice pristajete na upotrebu kolačića.

Ilirski klen

Squalius illyricus

Natrag

Osnovni podatci

Lat.naziv Porodica Stanište Dužina Težina Vrsta Endem Izlov
Ilirski klen Squalius illyricus CYPRINIDAE Krka, Šarena jezera, Burumska jezera /// /// Alohtona DA KONTROLIRAN

ETIMOLOGIJA
Naziv roda Squalius do lat. riječi squaleo, squalidus, što znači s grubom kožpm. Naziv illyricus dolazi od naziva zemlje Ilirije koju su naseljavala ilirska plemena; microlepis u nazivu makala dolazi od lat. micro sitan i lepis, ljuska; svalize dolazi kao latinizirani domaći naziv svalić; tenellus dolazi od lat. tenerum, što znači elegantan, nježan.

OPIS
Vrste ovog roda donedavno su ubrajane u rod Leuciscus, no novijim analizama utvrđeno je da je riječ o morfološkoj i genetički odvojenoj skupini riba. Taksonomski i sistematski položaj ove skupine još se razmatra. Rastom je vrlo raznolika skupina, od relativno malih vrsta veličine 100-tinjak mm, pa do vrsta koje dosegnu i više od 600 mm u dužinu. Tijelo je prekriveno izraženim, velikim ljuskama uz iznimku makala i sitnoljuskavoga klena koji imaju puno vrlo sitnih ljuski u usporedbi s drugim vrstama. Tijelo je vretenasta oblika i lagano bočno spljošteno, s cjelovitom bočnom prugom.Glava je uska s razmjereno malim, poludonjim i mesnatim ustima. Leđa su tamnosivog obojenja, bokovi i metalnosrebrnasti, a trbuh srebrenaste do bijele boje. Na bokovima nema izražene tamne pruge kao kod vrsta roda Telestes.

BIOLOGIJA
Klenovi se mrijeste u proljeće, uglavnom tijekom svibnja i lipnja za vrijeme  oblinog dotoka vode u vodotoke. Jedinke se tada okupljaju u jata kako bi mrijest bio uspješniji. Spolno zrele jedinke mrijeste se više puta tijekom jedne sezone. Podaci o životnom ciklusu i mrijestu vrlo su oskudni budući da je riječ o rijetkim endemičnim vrstama na kojima nisu provođena nikakva detaljna istraživanja.

Jedinke se hrane malim vodenim beskralješnjacima, najčešće ličinkama vodenih kukaca, te račićima. Zabilježeno je da ilirski i zrmanjski klen konzumiraju hranu biljnog podrijetla, prije svega alge iz obraštaja te nitaste alge i plankton.

Nastanjuju krške tekućice s brzim protokom i jezera s vrlo čistom vodom temperature 5-25°C, no zalaze i u mirnije i ujezerene dijelove rijeka. Posebno je zanimljiva vrsta svalić koji se tijekom sušnoga dijela godine povlači u podzemlje gdje preživljava nepovoljne uvjete.

RASPROSTRANJENOST
Vrste roda Squalius pretežno naseljavaju krške vodotoke južnog dijela Dalmacije te dijelom ulaze u riječni sustav Bosne i Hercegovine s kojim su vodotoci Hrvatske povezani, posebice tok rijeke Neretve. Areal rasprostranjenosti ilirskoga klena obuhvaća vodotoke srednje Dalmacije, i to sliv rijeke Cetine te gornje i srednje dijelove rijeke Krke.

UGROŽENOST
Sve ove vrste imaju vrlo uzak areal rasprostranjenosti, tako da su uništavanje i onečišćenje njihova staništa osnovni problemi s kojima se susreću. No potrebno je naglasiti i izrazito negativan utjecaj unesenih invazivnih vrsta riba.