PRIPREMAM...
Kolačići nam pomažu u pružanju boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem naše web stranice pristajete na upotrebu kolačića.

Rijeka Orašnica

Tekućica

Natrag

Ribolovna zona

Vrsta Područje Površina Dužina Dubina
Rijeka Orašnica Tekućica Od izvora do ušća u Krku 1,5 ha 4,3 km ///

Riječica sa izvorom u Vrpolju, pritoka Krke sa ušćem kod željezničkog mosta na pruzi u pravcu Šibenika. Malo tko je lovio ribu u njoj (riječnih rakova je bilo) ali je zato svašta plivalo u njoj.

U Kninskom polju, u prva 4 km toka, rijeka Krka prima glavninu svojih pritoka. Prvi znatniji desni pritok je rijeka Orašnica ukupne dužine Orašnicu od 5,3 km. Nizvodno od ušća Orašnice, nakon što napusti Kninsko polje, s desne strane u Krku utječe njezina najizdašnija pritoka, Butišnica.

Rijeka koja ima dva izvora. Prvi je Crno vrelo na kojem je napravljena vodozahvatna građevina, preko koje se vodom snabdjeva sjeverno-istočni dio grada, ili bolje rečeno Krvavice, Medići, Preparadija, Topolje, itd. Drugi izvire ispod Crvenog Kuka, ljeti je presušivao pa valjda zato nije ni imao posebno ime. Orašnica je bila koliko-toliko čista (barem u gornjem toku) sve do izgadnje bolnice, a onda je svemu došao kraj. Ribe je bilo – uglavnom manjih komada, a rakove je poharala neka bolest. Već spomenuta naselja i još Kotaraši, Jelići, Koluvije, Medakovići, su gravitirali u ljetnim mjestima ka čuvenom kupalištu Bataklije (sa dvije plaže Gornji i Donji Vir).

Rijeka Orašnica PROGNOZA